सहज ध्यानसिद्धी

अष्टांग योगातील अंतिम द्वितीय चरण असलेल्या ध्यान मार्गावर परिपक्वतेने आत्मिक मार्गक्रमण करण्याच्या दृष्टिकोनातून सहज ध्यान साधना लिखाणातुन प्रकाशित करत आहोत.
संबंधित ध्यान योगाद्वारे शिवयोग व क्रमशः षट्चक्र शुद्धीचे नियम प्रत्यक्ष कृतीसोबत लिहिणे क्रमप्रात आहे.
Category: Tag:
Share

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.